top of page

להקדים תרופה למכה

Physiotherapy

רפואה משלימה

כל מטפל מקצועי המעניק שירותי רפואה משלימה, חשוף לתביעות בגין נזקים שונים. סוכנות זהר את נאמן בשיתוף איגוד המטפלים הישראלי מציעים לכם פוליסה איכותית וממוקדת שתסיר דאגות מיותרות ותאפשר לכם להתמקד באיכות הטיפולים שאתם מעניקים. 
בעמוד זה תמצאו מידע מפורט אודות הפתרונות הביטוחיים הייחודיים שאנו מעמידים לרשות חברי מועדון המטפלים הישראלי, ביניהם: פוליסת ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח מקצועי למטפלים.

ביטוח לחברי הקולקטיב הישראלי לרפואה משלימה

בזכות הניסיון העצום שצברנו בזהר את נאמן לאורך 20 שנות עבודה והשירות האישי והמגוון הרחב של פתרונות הביטוח הייחודיים שאנו מעמידים לרשות מטפלים מקצועיים, הפכנו ל"סוכנות הבית" של אלפי מטפלים מכל רחבי הארץ במגוון מקצועות ועיסוקים ברפואה משלימה

זהר את נאמן - פתרונות ביטוח ממוקדים למטפלים
מה אנחנו מציעים?

פוליסה אטרקטיבית ומשתלמת במיוחד לביטוח אחריות מקצועית, כולל כיסוי צד ג', כיסוי מיוחד לתביעות שיוגשו גם לאחר ביטול הפוליסה (בסיס יום האירוע) .

ביטוח ייעודי למטפלים למקרה של אובדן כושר עבודה – מעניק כיסוי במקרה אובדן כושר עבודה המונע יכולת לעסוק בעיסוקך כמטפל או מטפלת וכן, מרחיב את הפיצוי כבר מהחודש הראשון למקרה

חברי הקוקלטיב יוכלו לרכוש הרחבה לביטוח אובדן כושר עבודה המאפשרת בנוסף לפיצוי החודשי פיצויים חד פעמיים במקרה נכות, אישפוז, שבר או כוויה הגורמת לאיבוד לקוחות והכנסה מטיפולים.

חברי הקולקטיב זכאים לייעוץ בבחינת תיק הביטוח והפנסיה שברשותם תוך שימוש באתרי משרד האוצר בריכוז הנתונים לתוכנת מחשב הבוחנת את איכות הכיסוי ועלותו בעלות חד פעמית של 70 ₪.

פנסיה – תנאים ייחודים לחברי הקולקטיב ברכישת פנסיה על פי חוק פנסיה חובה לעצמאי.

הטבה בביטוח דירה - כל מבוטח בפוליסת הקולקטיב שרוכש ביטוח דירה באמצעות סוכנות זהר את נאמן זכאי להטבה אטרקטיבית ומשתלמת במיוחד: הרחבה לפעילות העסק/הקליניקה בבית, ללא תוספת תשלום! 

חברי הקולקטיב זכאים לפוליסה ייחודית למפעילים קליניקה בבעלותם אשר אינה בבית – כיסוי מורחב למבנה הקליניקה, לתכולת הקליניקה, כיסוי חבות מעבידים לעובדים שכירים( אם ישנם) הרחבה אפשרית לשוכרי משנה ולקוחותיהם עלות החל מ 850 ₪ לשנה.

 

ניתן להצטרף גם במהלך שנת הביטוח ולשלם רק את החלק היחסי עד למועד החידוש.

לקבלת הצעת מחיר וייעוץ מקצועי לחץ כאן

חברות מיוצגות: 

bottom of page