top of page

מודעות ותשומת לב 

ארגון מורי היוגה

כל מורה / מדריך מקצועי המעניק לימודי יוגה, חשוף לתביעות בגין נזקים שונים. סוכנות זהר את נאמן בשיתוף ארגון מורי היוגה גאה להציג בפניכם את הפתרון הביטוחי האיכותי, הממוקד והמשתלם ביותר למורי יוגה בישראל.

בעמוד זה תמצאו מידע מפורט אודות הפתרונות הביטוחיים הייחודיים שאנו מעמידים לרשות חברי ארגון מורי היוגה, ביניהם: פוליסת ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח מקצועי למטפלים.

יובל פינגרמן, מורה ליוגה

מה אנחנו מציעים?

ביטוח אחריות מקצועית - פוליסת ביטוח אחריות מקצועית, הכוללת: ביטוח צד ג' בגבול אחריות נפרדת, כיסוי לתביעת אחריות מקצועית גם לתביעה שהוגשה לאחר  ביטול הפוליסה וכיסוי למורה מחליף בזמן שהמורה יוצא לחופשה. במידת הצורך ניתן להרחיב את הפוליסה ולהוסיף כיסוי למקצועות הרפואה המשלימה, בתוספת מחיר מינורית.

ביטוח אובדן כושר עבודה - הפוליסה מעניקה כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה חלקי וכמו כן מעניקה הרחבות לפיצוי כבר מהחודש הראשון, במקרה תאונה או מחלה. הפוליסה כוללת גם הרחבת עיסוק נוסף למורה שעוסק בעבודה אחרת ואיבד את כושר עבודתו כמורה יוגה. 

הנחה ברכישת מוצר ביטוח אישי - חברי ארגון מורי היוגה זכאים להנחה של 15% לפחות ברכישת מוצר ביטוחי אישי בסוכנות זהר את נאמן, כגון: ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות, ביטוח חיים וביטוח תאונות אישיות 

הטבה ייחודית בביטוח דירה - חברי ארגון מורי היוגה שרוכשים ביטוח דירה בסוכנות זהר את נאמן נהנים מכיסוי להרחבת פעילות העסק, כולל ציוד, ללא תוספת תשלום. 

לקבלת הצעת מחיר וייעוץ מקצועי לחץ כאן

חברות מיוצגות: 

bottom of page