top of page

ביטוח לשחקנים בישראל

מגוון יתרונות לשחקני המסך והבמה:

שחקנים במקצועם נהנים מפוליסה איכותית ומשתלמת ש"נתפרה" במיוחד עבורם ומגדירה במדויק את מהות עיסוקו של השחקן במאה ה-21, על כל רבדיה. 

פתרון ייחודי לשחקנים בעלי תחום עיסוק נוסף - הפוליסה שלנו מאפשרת לשחקנים בעלי תחום עיסוק נוסף ומוגדר מראש, לקבל פיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה כשחקנים, במקביל להמשך עבודתם בתחום עיסוק אחר. 

פיצוי מובטח במקרה של אובדן כושר עבודה, גם ללא הוכחת הכנסה 

הנחה של 15% לפחות ברכישת ביטוחים נוספים בסוכנות זהר את נאמן, כגון: ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות, ביטוח חיים או ביטוח תאונות אישיות.

תכנון פנסיוני מקצועי  לשחקנים בישראל - שחקנים במקצועם נהנים ממגוון רחב של שירותים פנסיונים ייחודיים, ביניהם: תכנון פנסיוני, איתור חשבונות פנסיונים ישנים ועוד. 

לקבלת הצעת מחיר וייעוץ מקצועי לחץ כאן

חברות מיוצגות: 

bottom of page