top of page

ביטוח לבמאים

זהר את נאמן היא סוכנות ביטוח ותיקה ואיכותית המתמחה בפתרונות ביטוח ממוקדים וחכמים לבמאים, ביטוח תיאטראות פרינג' ברחבי הארץ, ביטוח לבעלי מקצועות הבמה ועוד.

מגוון יתרונות בביטוח לבמאים:

ביטוח אובדן כושר עבודה ייעודי לבמאים - פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה מאפשרת לבמאים שעוסקים במקביל במקצועות נוספים כגון: כתיבת תסריטים, הוראה  וכו' (כמו גם מקצועות שאינם משיקים עם תחומי התיאטרון, הטלוויזיה והקולנוע) לבטח את עצמם למקרה שבו יאבדו את כושר עבודתם. כל זאת ללא קשר לתחום עיסוקם הנוסף (למשל: במאי שאיבד את קולו).

פוליסת ביטוח ייחודית המאפשרת הוכחת הכנסה בממוצע של שנתיים אחורה - בניגוד לתנאים של פוליסות סטנדרטיות שבוחנות את יכולת ההכנסה של המבוטח רק שנה אחורה, בזהר את נאמן אנו מציעים פתרון ייחודי. כזה אשר מתאים למקרים בהם אתם מעורבים בפרויקטים שנמשכים תקופה ארוכה שבה אין לכם הכנסות.

פיצוי מובטח בגובה 5,000 ₪ ללא חובת הכנסה - במאים שאינם משתכרים שכר גבוה זכאים לפיצוי המקביל לשכר של 5000 ₪ ברוטו, גם ללא הוכחת הכנסה.

הנחה של 15% לפחות ברכישת מוצר ביטוח אישי - במאים זכאים להטבה משמעותית של 15% לפחות בעת רכישת מוצר ביטוח אישי בסוכנות זהר את נאמן.

שירותים פנסיוניים מתקדמים - זהר את נאמן מעמידה לרשות הבמאים בישראל שירות ייחודי של תכנון פנסיוני וסיוע באיתור של חשבונות פנסיוניים ישנים' למען הסר ספק - הגדרות אלו הנן למשך כל חיי הפוליסה ובמקסימום עד לגיל הפרישה.

לקבלת הצעת מחיר וייעוץ מקצועי לחץ כאן

חברות מיוצגות: 

bottom of page