top of page

זהר את נאמן ביטוח פנסיה ופיננסים 2011 בע"מ מעמידה לרשותך את כל הדרכים ליצירת קשר עם נציגי הסוכנות ואתה מוזמן לבחור את הדרך הנוחה לך. אתר האינרנט מכיל את כל המידע על פעילות הסוכנות והפתרונות שהיא מציעה ללקוחותיה בשפה ברורה ומובנת. באתר תוכל למצוא גם שירותים תומכים דוגמת טפסים שימושיים להורדה, תביעות ופרטי התקשרות לקבלת מענה אישי.

מעבר בין תכנית – הזכות שלך כמבוטח

עם כניסתן של תקנות הניוד החדשות של משרד האוצר קיבלו המבוטחים כלי נוסף המאפשר להם לשלוט על רווחיות הכסף שנמצא בתוכניות החיסכון השונות. אתה מוזמן לקרוא מהן תקנות הניוד ואילו אופציות הן פותחות בפניך בניהול כספך.

אנחנו לרשותך

הר הכסף

על פי תקנות משרד האוצר הוקם אתר שיעודו איתור כספים אבודים. האתר מהווה מפת דרכים ואינו מוסר מידע מדויק על סוג הקופה, ערכי הצבירה, התנאים ודמי הניהול.

אנו יכולים לבצע את הליך איתור הכספים עבורך ואף לקחת זאת שלב אחד קדימה ולקבל נתונים מדויקים כולל המלצות להמשך. 

bottom of page