top of page

משרת את הבנק ואתכם בו בעת

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא מבטיח את החזר ההלוואה. טוב לבנק וטוב גם לכם. שוק ביטוחי המשכנתאות מגוון היום מתמיד ואפשרויות הבחירה מצויות בידי נוטלי המשכנתאות. זהר את נאמן ביטוח פנסיה ופיננסים בבעלותם של ירון נאמן ודוד זהר יסייע לכם לבחור את ביטוח המשכנתא המתאים ביותר בתנאים הטובים ביותר.

משכנתא כמוה כהלוואה ועל הבנק להבטיח את החזרה. הבטחת ההחזר נעשית ע"י חברות הביטוח הערבות לבנק באמצעות ביטוח המשכנתא. צוות המומחים בזהר את נאמן ביטוח פנסיה ופיננסים בבעלותם של ירון נאמן ודוד זהר יציג בפניכם את מגוון מוצרי ביטוח המשכנתא הקיימים בשוק ויסייע לכם לעשות את הבחירה  הנבונה, הלוקחת בחשבון את ערך הנכס וכוח ההחזר שלכם. צוות הסוכנות ידאג לוודא כי אכן בחרתם את ביטוח המשכנתא המתאים לכם ביותר במחיר המתאים והטוב ביותר.

הכיסוי הכפול של ביטוח המשכנתא

היות והחזר המשכנתא נמשך שנים ארוכות במהלכן יכולת ההחזר עלולה להיפגע מסיבות לא צפויות.
רכיב ביטוח החיים בביטוח המשכנתא מבטיח את החזר המשכנתא במלואה. במקביל רכיב זה מבטיח כי במקרה של פגיעה ביכולת ההשתכרות של נוטל המשכנתא או במקרה מוות נטל ההחזר לא יפול על הלווה או יורשיו אלא על חברת הביטוח. בנוסף, במהלך שנת ההחזר עלול להיגרם נזק רציני גם לנכס עצמו אותו מכסה רכיב ביטוח מבנה. רכיב זה מבטיח גם חיסכון בהוצאות במקרים המצריכים תיקונים שונים בנכס.

בזהר את נאמן ביטוח פנסיה ופיננסים 2011 בע"מ תוכל לבדוק פוליסות שונות שכל אחת מהן מכילה פירוט כיסויים שונה לפגיעות אפשריות שונות.

לקבלת הצעת מחיר וייעוץ מקצועי לחץ כאן

חברות מיוצגות: 

bottom of page