top of page

כיסוי לאובדן שיש לו מחיר

אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה - האותיות הקטנות וטיפים 

ירון נאמן

ביטוח אובדן כושר עבודה נותן מענה למצבים בהם אדם מאבד את יכולתו לעסוק בכל עיסוק שהוא או בעיסוקו שלו ואת יכולתו להתפרנס. זהר את נאמן ביטוח פנסיה ופיננסים בבעלותם של ירון נאמן ודוד זהר תציג בפניכם את מוצרי הביטוח לאובדן כושר עבודה האיכותיים ביותר ותדאג להתאים לכם פוליסה מיטבית בתנאים טובים.

במקרה שאדם מאבד את יכולתו להתפרנס כתוצאה מתאונה או מחלה הכנסת המשפחה עלולה להיפגע. זהר את נאמן ביטוח פנסיה ופיננסים בבעלותם של ירון נאמן ודוד זהר המכירה היטב את מוצרי הביטוח והפתרונות בתחום אובדן כושר עבודה תציג בפניכם שורה של פתרונות מתאימים שתסייע לכם לעבור ביתר קלות את ההשלכות הנובעות ממצב של אובדן היכולת לעבוד.

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה?

ביטוח אובדן כושר עבודה ניתן לרכוש ברכיב בפני עצמו או במסגרת פוליסות לביטוח תאונות אישיות או ביטוח חיים. פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה מעניקה פיצוי חודשי למבוטח ולמשפחתו במקרה של אובדן כושר עבודה המונע מהמבוטח לעסוק במקצועו ו/או בכל מקצוע אחר. פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי מגדירה אובדן כושר במצב בו 75% מהכושר לעבוד נשלל מהמבוטח.

לקבלת הצעת מחיר וייעוץ מקצועי לחץ כאן

חברות מיוצגות: 

bottom of page