פרטייך התקבלו בהצלחה!
לפנייך אישור זמני לקיום ביטוח 

יש לשמור / להדפיס עד לקבלת הפוליסה בדואר

Sun Nov 11 2018 06:43:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
רותי ויינברג
הרינו לאשר בזאת כי:
058695529
מספר תעודת זהות:
ביצע באמצעות משרד זהר&נאמן
2
תשלומים
הפוליסה תגבה בכרטיס אשראי ב-
אנו לשירותכם בכל עת.
בכבוד רב,
זהר נאמן סוכנות לביטוח
יעל אהרון

ביטוח דירות ואחריות מקצועית

yaela@zn-ins.co.il 

 073-7801187

לבנה אגי בטלהיים

אחראית תחום אחריות מקצועית

levanaa@zn-ins.co.il

073-7801186                                                                     

נאוה פקרביץ
אחריות מקצועית
navap@zn-ins.co.il

073-7801182                                                                     

מפת האתר